Entries by gazda

Program za razvog organske poljoprivrede OADP

U ponedjeljak 14. decembra 2009. sa početkom u 10 časova, na biotehničkom fakultetu u Podgorici, održaće se promocija projekta “Program za razvoj organske poljoprivrede”- OADP. U okviru programa za sujede, Danska vlada je opredijelila sredstva za finansiranje razvoja crnogorske organske poljoprivrede i domaćeg tržišta organskih proizvoda. Program je fokusiran na razvoj organske proizvodnje voća i […]

IFOAM Kongres

IFOAM je od 18.-20. juna u Modeni Italija, održao 16. svjetski kongres organske poljoprivrede. Tematski, kongres bio je zasnovan na načelima IFOAMA-a kao što su zdravlje, briga o životnoj sredini, fer trejd i sl. Ostale tačke interesa bile su regionalne vrijednosti, saradnja svih aktera sektora organske poljoprivrede kao i inovacije u smislu novih pristupa bavljenjem […]

Folijarna dijagnostika jabuke

ZNAČAJ ANALIZE LISTOVA I PLODOVA JABUKA I UTICAJ NA KVALITET PRINOSA Kraj jula i početak avgusta je vrijeme kada se uzimaju uzorci listova za njihovu analizu. Rezultati takve analize nam govore, kako su biljke bile snabdjevene preko ljeta sa pojedinim hranljivim elementom. Na osnovi tih analiza ne možemo značajno uticati na ishranu u toj sezoni […]

Organska Poljoprivreda

Organska poljoprivreda predstavlja sistem održive poljoprivrede, u velikoj mjeri zasnovan na lokalnim resursima koji održava ekološku ravnotežu i minimizira negativan uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. Takođe, podrazumijeva proizvodnju usklađenu sa zakonom i standardima definisanim uslovima uz kontrolu cijelog proizvodnog ciklusa od strane ovlašćene organizacije za sertifikaciju. Razvojem organske poljoprivrede se: pruža pomoć očuvanju čovjekove životne […]

Organska Poljoprivreda U Crnoj Gori

Savremena stremljenja u razvoju poljoprivrede neminovno podrazumijevaju sve veće učešće organske poljoprivrede u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Proglašenjem Crne Gore za ekološku državu razvoj održive poljoprivrede dobija na značaju, a posebno afirmacija i razvoj organske poljoprivrede. Prirodni preduslovi u značajnoj mjeri ograničavaju razvoj intenzivne poljoprivrede, prevashodno zbog usitnjenosti gazdinstava i obradivog zemljišta, nemogućnosti korišćenja mehanizacije, nedostatka […]