Savjeti

Proizvođačima je često neophodan savjet stručnjaka i može se reći da je kako pri zasnivanju organske proizvodnje tako i u kasnijim etapama, uloga eksperata od velikog značaja.

Sama činjenica da proizvođači najčešće “ne mogu zvati u pomoć” konvencionalne pesticide, herbicide kao i sredstva kojim se prihranjuju biljke upućuje na to da je od izuzetne važnosti pažljivo planiranje proizvodnje kao i sprovođenje agrotehničkih mjera, naravno uz pomoć eksperata. Plodored, planiranje đubrenja na osnovu potrebe usjeva i nakon analize zemljišta, praćenje stanja zasada i pravovremena a ne nepotrebna intervencija sredstvima za zaštitu itd su mjere koje treba sprovoditi u saradnji sa stručnim licima.

Nekako je najprirodnije da uz pomoć profesionalaca farmeri razumiju zašto se upravo na njegovoj farmi primjenjuju određeni metodi i nakon toga je njihov put do uspjeha mnogo izvjesniji. Ovo je jedan od razloga uvođenja perioda prilagođavanja farmera – prelaznog perioda koji traje dvije ili tri godine.

Sprovođenje preventivnih mjera i mjera dobre poljoprivredne prakse je osnov za bavljenje organskom poljoprivredom.

Na kraju organska poljoprivreda predstavlja sistem, predviđen da egistira i razvija se sa što manje spoljnih uticaja (van farme) , sačinjen od segmentata podjenako važnih a koji jedino funkcionišu (na željeni način) kao cjelina.

Zbog toga i zahtijeva (nekad veoma popularna sintagma) “holistički pristup”.

Linkovi koji se nalaze u daljem tekstu uputiće vas na sajt na kome je prilično dobro sistematizovana baza podataka o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji a mogu se pronaći i mnoge interesantne oblasti za farmere pa i stručnu javnost: suzbijanje korova , kontrola bolesti i štetočina, plodored, plodnost i kultivacija zemljišta čak i procjene efikasnosti farme.

Izvor informacija su američke i kanadske savjetodavne službe ali i čuveni univerziteti SAD-a kao što su Cornell i UCDavis.

Naravno ponuđeni scenario potiče sa američkog kontinenta i možda nije savršen za kopiranje ali je zato (uz uslov da čitate engleske tekstove ) idealan kao besplatan izvor izuzetno korisnih informacija.

Jovan Nikolic Potpis

Dokumenta

Ostalo

Folijarna dijagnostika jabuke

ZNAČAJ ANALIZE LISTOVA I PLODOVA JABUKA I UTICAJ NA KVALITET PRINOSA Kraj jula i početak avgusta je vrijeme kada se uzimaju uzorci listova za njihovu analizu. Rezultati takve analize nam govore, kako su biljke bile snabdjevene preko ljeta sa pojedinim hranljivim elementom. Na osnovi tih analiza ne možemo značajno uticati na ishranu u toj sezoni […]