Registar subjekata koji vrše uvoz organskih proizvoda
     
Redni brojIme i prezime subjekta Vrsta proizvodnjeStatusSertifikovani proizvodi
Podgorica
1“Voli trade” dooUvoz organskih proizvodaOrganskiproizvodi biljnog i životinjskog porijekla i njihove prerađevine
2“Fortuna” dooUvoz organskih proizvodaOrganskiprerađeni proizvodi
     
Za detaljnije informacije o potvrdama usaglašenosti uvezenih proizvoda, obratite se Sertifikacionom tijelu.