Spisak proizvođača 2020

Poštovani klijenti,

u nastavku teksta vam dostavljamo spiskove proizvođača koji nijesu predali prijavu, koji su isključeni iz postupka sertifikacije i kojma je obustavljen postupak sertifikacije u 2020.

Pročitaj opširnije

Obavjštenje o prekidu rad sa strankama

Poštovani klijenti,

Shodno zdravstvenoj situaciji, preporukama Nacionalnog kordinacionog tijela i poštovanja preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na 15 (petnaest) dana.

Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati elektronskim putem:

e-mail: monteorganicadoo@gmail.com
telefon: 067/384-426 (viber);  020/208-040

                                                                                      Direktor

                                                                                 mr Jovan Nikolić

Obavještenje o produženom roku prijave za 2020 godinu

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica, putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je produžen do 1.maja 2020.god.

Produženi rok prijave za 2020

Obavještenje povodom novonastale situacije od COVID-19 virusa

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na minimum 15 (petnaest) dana.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je do 01. aprila 2020.

Shodno razvoju situacije, bićete pravovremeno obaviješteni o mogućem produženju roka za prijavu.

 

                                                                                                 Direktor
mr Jovan Nikolić

 

 

Spisak organskih proizvođača – 15.01.2020

Sa sledećeg linka možete preuzeti spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije kao i spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat.

Obavještenje-ST-Monteorganica-2020

Popunjavanje i dostava formulara

Proizvođači koji se nalaze u postupku sertifikacije u obavezi su da adekvatno popune i dostave formulare za prijavu za 2020.godinu ( Anex: Plan proizvodnje za 2020.godinu i Godišnji izvještaj za 2019.godinu ) sertifikacionom tijelu do 1.aprila 2020.godine. Proizvođači koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju dužni su da lično dodju u kancelariju sertifikacionog tijela i predaju potrebnu dokumentaciju za prijavu do 1.aprila 2020.godine.”

Spisak organskih proizvođača – 19.09.2019

Sa sledećeg linka možete preuzeti spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije kao i spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat.

Obavještenje ST Monteorganica 2019