PUT DO SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE

Da bi se bavio organskom proizvodnjom, proizvođač mora biti upoznat sa odredbama Zakona o organskoj proizvodnji i podzakonskim aktima- pravilnicima. Stručne savjete vezane za prilagođavanje i ispunjavanje propisanih uslova možete potražiti od službi kao što su Republička i opštinska Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji, Služba za selekciju stoke.

Prvi korak je upoznavanje sa zakonskim i podzakonskim aktima koje zainteresovani mogu preuzeti direktno sa linkova na ovoj stranici.

Nakon upoznavanja sa zakonskim regulativama proizvođač se prijavljuje Sertifikacionom tijelu za vršenje kontrole i izdavanje sertifikata iz organske poljoprivrede – ,,Monteorganica“ d.o.o

II Prijava

Proizvođač koji se prijavljuje prvi put za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje dužan je da prijavnu dokumentaciju dostavi lično u prostorijama sertifikacionog tijela ,,Monteorganica“ d.o.o na : adresa: ul Serdara Jola Piletića br 26, kontakt telefon : +382 (0)20 208 040; +382 (0)67 384 426, mail: [email protected].

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje u zavisnosti od vrste proizvoda:

Proizvođači koji su već u postupku kontrole i sertifikacije tj. koji su u Registru organskih proizvođača sertifikacionog tijela ,,Monteorganica“ d.o.o, dužni su da dostave sledeća dokumenta (poštom, putem maila ili lično):

Note

Proizvođači koji se prvi put prijavljuju i oni koji su već u postupku sertifikacije dužni su da prijavnu dokumentaciju adekvatno popune i dostave Sertifikacionom tijelu svake godine do 1. aprila, u suprotnom kontrola se ne obavlja!

III Kontrola proizvođača

Prije početka prve (inicijalne) kontrole proizvođač potpisuje Ugovor o kontroli i sertifikaciji sa Sertifikacionim tijelom.

Nakon podnošenja kompletne prijavne dokumentacije kontrolor  ,,Monteorganice“ d.o.o, sa proizvođačem ugovara odgovarajući termin za izvođenje inicijalne (prve) kontrole. Kontrolori Sertifikacionog tijela izlaze na teren u dogovorenom terminu i vrše kontrolu cjelokupnog gazdinstva prijavljenog proizvođača tokom koje se zapaža trenutno  stanje na terenu, provjeravaju podaci iz prijava i vrši ocjena o stepenu usaglašenosti sa pravilima organske proizvodnje.

Tokom kontrole i popunjavanja Izvještaja o sertifikaciji, sledećim podacima se posvjećuje posebna pažnja:

Biljna proizvodnja

 • Biljna vrsta i sorta
 • Porijeklo sjemena, rasada i sadnice
 • Površina zemljišta/parcele po biljnoj vrsti
 • Uvid u sve lokacije proizvodnje
 • Plodored (u ratarstvu)
 • Paralelna proizvodnja ( na organski i konvencionalni način)
 • Sredstva za zaštitu bilja i djubrivo
 • Rezultati analiza zemljišta, vode i biljaka
 • Procjena prinosa
 • Uslovi skladištenja i sledljivost proizvoda
 • Životinje koje borave na imanju
 • Evidencije o proizvodnji, prodaji i korišćenju organskih proizvoda

Stočarstvo i pčelarstvo

 • Vrste i rase životinja
 • Način uzgoja
 • Objekti za uzgoj
 • Ishrana i liječenje životinja
 • Postupanje sa životinjama u uzgoju
 • Ispusti i pašnjaci;
 • Ispaša kod pčela (vrsta bilja i lokacija)
 • Vrcanje meda ( način i lokacija)
 • Označavanje proizvoda
 • Pakovanje i skladištenje meda
 • Evidecija proizvodnje/prodaje proizvoda/životinja

Prerada u organskoj proizvodnji

 • Prateći sertifikat da je proizvod organskog porijekla
 • Prijemna kontrola
 • Pomoćni materijali u preradi
 • Receptura i izuzeće
 • Sledljivost proizvoda
 • Opis proizvodnih procesa i metoda
 • Skladištenje organskih sirovina i finalnog proizvoda

Sakupljanje divljih biljnih vrsta i šumskih plodova

 • Mapa regiona sakupljanja
 • Sledljivost proizvoda
 • Dozvole
 • Dobra sakupljačka praksa
 • Skladištenje sirovine i proizvoda

Kontrolori, zatečeno stanje i rezultate kontrole, evidentiraju u Izvještajima o kontroli na osnovu kojih se donosi odluka o sertifikaciji.

*Napomena: Proizvođač je dužan da vodi evidenciju organske proizvodnje, prema sledećim formularima:

IV Donošenje odluke o sertifikacionom statusu

Postupak donošenja odluke o sertifikacionom statusu proizvođača je finalna procjena i odobravanje rezultata kontrole u pogledu usaglašenosti proizvođača sa standardima organske proizvodnje. Sertifikacija je striktno odvojena od kontrole, a odluku o sertifikaciji donosi lice koje nije sprovodilo kontrolu. Ukoliko proizvođač ispunjava uslove definisane Zakonom o organskoj proizvodnji i podzakonskim aktima (pravilnicima), pproizvođaču odnosno proizvodnji se određuje status prelaznog perioda sa dužinom trajanja:

 • Prelazni period za jednogodišnje kulture iznosi dvije godine.
  U trećoj godini se izdaje sertifikat za organski proizvod.
 • Prelazni period za višegodišnje kulture iznosi tri godine.
  U četvrtoj godini se izdaje sertifikat za organski proizvod.
 • Prelazni period u pčelarstvu iznosi minimum godinu dana.
  U drugoj godini se izdaje sertifikat za organski proizvod ukoliko su zadovoljeni uslovi iz Zakona i Pravilnika.
  ***(Prelazni period je uslovljen zamjenom postojećeg voska, voskom iz organske proizvodnje)
 • Prelazni period za sakupljanje šumskih plodova i ljekovitog bilja se ne primjenjuje.
 • Prelazni period u stočarstvu je uslovljen obezbjeđivanjem organske hrane za stoku.

Prelazni period, dužina trajanja i moguća skraćenja definisana su Čl. 18 Zakona o organskoj proizvodnji i Čl. 29, Čl. 30, Čl. 31 Pravilnika o bližim pravilima i uslovima za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju.

Informacije o dodijeljenom sertifikacionom statusu proizvođač dobija u Izvještaju o sertifikaciji.

U slučaju pozitivnog Izvještaja o sertifikaciji, proizvođač je obavezan da se upiše u Registar organskih proizvođača koji vodi Minstarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Prijavna dokumentacija za upis u Registar organske poljoprivrede

V Izdavanje Sertifikata – sertifikacija

,,Monteorganica“ d.o.o izdaje sertifikat proizvođačima kao potvrdu da su sproveli metode organske proizvodnje te da je proizvod, kao rezultat takve proizvodnje, organski.

Sertifikaciono tijelo izdaje sertifikate:

 1. Za proizvode iz prelaznog perioda –kada su metode organske proizvodnje sprovođene najmanje 1 godinu, izuzev za proizvode dobijene metodama organske stočarske proizvodnje
 2. Za organske prozvode – nakon punog isteka  prelaznog perioda.

Nakon izdavanja Sertifikata proizvođač svoje organske proizvode / proizvode iz prelaznog perioda mora da označi kao takve! Način pozivanja na sertifikaciju i upotrebu Sertifikata definisana je u dokumentu Pravila upotrebe sertifikata P.4.

Proizvođači koji su stekli pravo na izdavanje  SERTIFIKATA za proizvode navedene u  Izvještaju o sertifikaciji za tekuću godinu,  dužni su da dostave Sertifikacionom tijelu „Monteorganica“ doo (putem maila, PTT) : 

 1. Izvještaj o prinosima Z.2.7 (o količini proizvoda za tržište, preradu i sopstvene potrebe)
 2.  Dokaz o uplati takse za izdavanje sertifikata u iznosu od 20 € ( Ž.R MPRR : 832-1104-86)
 3. Primjer deklaracije za organske proizvode / proizvode iz prelaznog perioda koji su namjenjeni tržištu
 4. Podatke o načinu pakovanja, broju i jedinci mjere upakovanih proizvoda namijenjenih za tržište

VI Deklarisanje proizvoda

Deklaracija proizvoda organske proizvodnje mora da sadrži:

 1. Naziv (ime i prezime) proizvođača;
 2. Naziv proizvoda (sa prefiksom ORG,BIO, EKO ili organski, biološki, ekološki);
 3. Godina proizvodnje;
 4. Broj Rješenja pod kojim je proizvođač registrovan u MPRR (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) kao organski proizvođač;
 5. Broj Sertifikata;
 6. Rečenica: ,,Kontrolu organske proizvodnje izvršila “Monteorganica” d.o.o Podgorica, br. Rješenja 060-313/07-0205-55 MPŠVCG
 7. Logo „ORGANSKI PROIZVOD CRNE GORE“

* Logo sertifikacionog tijela “Monteorganica” d.o.o nije obavezan da stavi na deklaraciji. Ako proizvođač želi da aplicira logo ST „Monteorganica“ d.o.o prije toga mora da popuni Zahtjev za upotrebu loga i zatim dostavi sertifikacionom tijelu.

Monteorganica Logo

DEKLARISANJE PROIZVODA SA SERTIFIKATOM IZ PRELAZNOG PERIODA

Deklaracija proizvoda iz prelaznog perioda mora da sadrži:

 1. Naziv (ime i prezime) proizvođača;
 2. Naziv proizvoda (sa dodatkom „Iz prelaznog perioda organske proizvodnje“)
 3. Godina proizvodnje;
 4. Broj Rješenja pod kojim je proizvođač registrovan u MPRR (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) kao organski proizvođač;
 5. Broj Sertifikata;
 6. Rečenica: Kontrolu organske proizvodnje izvršila “Monteorganica” d.o.o Podgorica, br. Rješenja 060-313/07-0205-55 MPŠVCG;

*Na proizvodima iz prelaznog perioda NE SMIJE da se stavlja logo „Organski proizvod Crne Gore“ kao ni Logo sertifikacionog tijela “Monteorganica” doo.