Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Akreditaciono tijelo Crne Gore

European Comission – Organic Farming
Web site Evropske komisije posvećen organskoj poljoprivredi Evropske unije

Biotehnički institut u Podgorici

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

NOP – USA
National organic program Regulations (Standards) and Guidelines

ATTRA – USA
National Sustainable Agriculture Information Service- pruža informacije svima koji su uključeni u razvoj održive poljoprivrede SAD-a, kojoj pripada i ORGANSKA POLJOPRIVREDA.

L’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB)
Mediteranski poljoprivredni institut u Bariju – doprinosi razvoju organske poljoprivrede Mediterana

ISPAVE – istraživački centar za zaštitu bilja iz Rima
Baza podataka o fitosanitarnim proizvodima koji se koriste u organskoj poljoprivredi Republike Italije. Interesantno jer se mogu pronaći informacije o aktivnim supstancama, formulaciji, području primjene,mehanizmu djelovanja, toksičnosti itd.

EU Pesticides database
EU baza podataka o pesticidima!

European Commission > Agriculture and Rural Development
Evropska komisija – poljoprivreda i ruralni razvoj

IFOAM
Međunarodna federacija organske poljoprivrede