Monteorganica je društvo za vršenje kontrole i izdavanje sertifikata u organskoj poljoprivredi , osnovano krajem 2005. godine, od strane Zadružnog Saveza Crne Gore .

Organizaciona SemaMonteorganica je akreditovano sertifikaciono tijelo za vršenje kontrole i sertifikacije u organskoj poljoprivredi prema zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17065:2013 – SERTIFIKAT O AKREDITACIJI ATCG – 0050, izdat od strane AKREDITACIONOG TIJELA CRNE GORE.Ovlašćena je za djelatnost koju obavlja od Ministarstva Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede Crne Gore,Rješenjem br. 060-313/07-0205-55 .Ocjenu usaglašenosti sertifikacinog tijela Monteorganica sa standardom  MEST EN ISO/IEC 17065:2013 vrši, Akreditaciono tijelo Crne Gore.