PUT DO SERTIFIKACIJE ZAŠTIĆENIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

 

Postupak sertifikacije u oblasti zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sertifikaciono tijelo „Monteorganica“ d.o.o. vrši na osnovu ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, shodno Zakonu o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (“Službeni list Crne Gore” , broj 22/2017) i u skladu sa zahtjevima standarda  MESTEN ISO/IEC 17 065:2013.

 

Sertifikaciono tijelo “Monteorganica” d.o.o. sprovodi postupak kontrole i sertifikacije kojim potvrđuje nivo usaglašenosti proizvodnje prijavljenog proizvoda sa zahtjevima Specifikacije proizvoda odobrene od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Postupak sertifikacije sprovodi se na osnovu Plana kontrole koji je izrađen koristeći isključivo kriterijume odobrene Specifikacije proizvoda i Pravilima postupka sertifikacije.

 

Proizvođači zainteresovani za sertifikaciju zaštićenih poljoprivrednih/prehrambenih proizvoda potrebne informacije mogu dobiti kroz direktnu komunikaciju u prostorijama sertifikacionog tijela na adresi ulica Serdara Jola Piletića br 26, putem kontakt telefona : +382 (0)20 208 040; +382 (0)67 384 426, maila: [email protected] ili putem web stranice  www.orgcg.org/ .

 

Zahtjev za sertifikaciju zaštićenih poljoprivrednih/ prehrambenih proizvoda može podnijeti Udruženje proizvođača/ grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač.

 

Ako je podnosilac zahtjeva za sertifikaciju Udruženje proizvođača potrebno je da sertifikacionom tijelu preda sledeća dokumenta:

 

  • Popunjeni prijavni obrazac – O.2.1 ;
  • Specifikaciju odobrenu od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Opis postupka interne kontrole, Plan interne kontrole;
  • Spisak članova Udruženja (ime, prezime, matični broj, adresa);
  • Statut Udruženja ili Pravilnik o radu Udruženja.

 

Ako je podnosilac zahtjeva pojedinačni proizvođač:

 

  • Popunjeni prijavni obrazac – O.2.1 ;
  • Specifikaciju odobrenu od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Spisak subjekata koji su uključeni u postupak proizvodnje (podugovorači);
  • Rješenje od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za obavljanje djelatnosti proizvodnje proizvoda koji će se sertifikovati za sve subjekte uključene u proces proizvodnje;
  • Opis postupka samokontrole kojim dokazuje usaglašenost sa specifikacijom.

 

POSTUPAK KONTROLE I SERTIFIKACIJE ZAŠTIĆENIH POLJOPRIVREDNIH  PREHRAMBENIH PROIZVODA REALIZUJE SE PREMA SLEDEĆOJ ŠEMI

 

 

ZAKONSKA REGULATIVA 

 

Ugovor zpp rev 3 mart 2023