Poštovani,

Obavještavamo vas da je sertifikaciono tijelo „Monteorganica“ doo započelo sa postupkom kontrole uvezenih organskih proizvoda, a na osnovu člana 40 i 41 Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni list CG”, br. 56/2013.od 6.12.2013. god).

 

Prema članu 35 pomenutog zakona subjekti koji uvoze organske proizvode obavezni su da zaključe Ugovor o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom, a u CG je to Monteorganica doo. Pomenuti Ugovor je, prema članu 39 istog zakona, osnov za  upis u Registar subjekata u organskoj proizvodnji koji vodi MPŠV, što je uslov za bavljenje organskom proizvodnjom, odnosno uvozom organskih proizvoda.

Postupak kontrole uvoza organskih proizvoda  podrazumijeva provjeru:

  • da li su uvezeni organski proizvodi sertifikovani prema istim ili ekvivalentnim pravilima koja važe i u Crnoj Gori,
  • da li se kontrolno tijelo koje je izvršilo kontrolu u zemlji iz koje se uvozi proizvod nalazi na listi EU  priznatih kontrolnih tijela,
  • da li proizvode prati dokumentacija koja se zahtijeva našim zakonom, podzakonskim aktima i sl.

Konačni cilj je izdavanje Potvrde o usaglašenosti uvezenih organskih proizvoda koja Uvozniku obezbjeđuje  nesmetano stavljanje na tršište istih proizvoda kao organskih.

 

2023 Pravila postupka sertifikacije uvoz P 13

2023 Prijava-uvoz Z 13 1

Aneks prijava uvoz Z 131 1

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE UVOZ

Zahtjev za sertifikaciju – final 2021