Zakon o bezbjednosti hrane

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju CG

Zakon o organskoj proizvodnji

Pravilnik o bližim pravilima i uslovima za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju

Pravilnik o blizim uslovima i pravilima za preradu, pakovanje, prevoz i skladištenje organskih proizvoda

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta

Zakon o šumama

Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja korišenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe

 

 

Sertifikacija zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o načinu registrovanja oznake porijekla i geografske oznake

Pravilnik o oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta