Rok za prijavu za nove proizvođače u 2024.godini

Poštovani,

Obavještavamo vas da je rok za prijavu za proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju do 1.septembra 2024.god.

Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju dostaviti:

Pročitaj opširnije

Rok za prijavu za 2024. godinu

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je rok za podnošenje prijavne dokumentacije za postupak sertifikacije organske proizvodnje produžen do 1.maja 2024.god.

Pročitaj opširnije

Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.

Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.

Pročitaj opširnije

Spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat u 2023.godini

Poštovani,

u nastavku teksta je spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat u 2023.godini:

Pročitaj opširnije

Spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije (isključeni) u 2023.godini

Poštovani,

U nastavku teksta je Spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije (isključeni) u 2023.godini:

Pročitaj opširnije

Obavještenje za uvoznike organskih proizvoda

Poštovani,

Obavještavamo vas da je sertifikaciono tijelo „Monteorganica“ doo započelo sa postupkom kontrole uvezenih organskih proizvoda, a na osnovu člana 40 i 41 Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni list CG”, br. 56/2013.od 6.12.2013. god).

Pročitaj opširnije

Obavještenje za proizvođače zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani proizvođači,

Obavještavamo vas da je Sertifikaciono tijelo „Monteorganica“doo izvršilo izmjene u pravilima postupka sertifikacije zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u smislu da je omogućeno pojedinačno podnošenje zahtjeva za sertifikaciju od strane članova Udruženja proizvođača.

Pročitaj opširnije

Obavještenje za proizvođače zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani proizvođači zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

Ovim putem vas obavještavamo da morate podnijeti novi zahtjev za sertifikaciju, ukoliko ste  zainteresovani za sertifikaciju kod „Monteorganica“ doo. Zahtjev možete podnijeti tokom cijele godine.

Pročitaj opširnije

Obavještenje za organske proizvođače

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u planu uvođenje naplate usluga kontrole i sertifikacije, a kako smo  upoznati od strane MPŠV troškovi će se u potpunosti subvencionisati, u skladu sa odgovarajućim Javnim pozivom  i Agrobudžetom za tekuću godinu.

Isto će se realizovati na sledeći način:

Pročitaj opširnije

Spisak proizvođača za 2022

Poštovani,
u nastavku teksta je spisak proizvođača koji nijesu predali prijavu, kojima je obustavljen postupak sertifikacije i kojima je oduzet sertifikat u 2021.godini

Pročitaj opširnije