Rok za prijavu za nove proizvođače u 2024.godini

Poštovani,

Obavještavamo vas da je rok za prijavu za proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju do 1.septembra 2024.god.

Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju dostaviti:

Pročitaj opširnije

Rok za prijavu za 2024. godinu

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je rok za podnošenje prijavne dokumentacije za postupak sertifikacije organske proizvodnje produžen do 1.maja 2024.god.

Pročitaj opširnije

Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.

Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.

Pročitaj opširnije