IFOAM Kongres

IFOAM Logo

IFOAM je od 18.-20. juna u Modeni Italija, održao 16. svjetski kongres organske poljoprivrede. Tematski, kongres bio je zasnovan na načelima IFOAMA-a kao što su zdravlje, briga o životnoj sredini, fer trejd i sl.

Ostale tačke interesa bile su regionalne vrijednosti, saradnja svih aktera sektora organske poljoprivrede kao i inovacije u smislu novih pristupa bavljenjem organskom poljoprivredom.

Cilj IFOAMA-a je da u narednom periodu poveže različite regione, kulture i uključi što je više moguće nauku u jačanje pokreta organske poljoprivrede, održava kongrese, seminare, forume u te svrhe.

Organizator kongresa:
Consorzio ModenaBio 2008
Via Rainusso, 144
41100 Modena – ITALY
Email: [email protected]

O kongresu bolje ćete se informisati na adresi:
http://www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/owc/Organic_World_Congress.html