Entries by morganic

Obavještenje za organske proizvođače

Poštovani, Obavještavamo vas da je u planu uvođenje naplate usluga kontrole i sertifikacije, a kako smo  upoznati od strane MPŠV troškovi će se u potpunosti subvencionisati, u skladu sa odgovarajućim Javnim pozivom  i Agrobudžetom za tekuću godinu. Isto će se realizovati na sledeći način:

Rok za prijavu za 2022. godinu

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas da je rok za prijavu do 1.aprila 2022.god. Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti: putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica), putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve: 020/208-040 067/384-426 067/535-765 Direktor                                                                                            mr Jovan Nikolić

Obavještenje za proizvođače

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas da ste shodno članu 13 stav 1 tačka 9 „Zakona o organskoj proizvodnji“ u obavezi  da za proizvodnju proizvoda koristite sjemena i sadni materijal iz organske proizvodnje. Ukoliko nijeste u mogućnosti da nabavite organsko sjeme/sadni materijal obavezni ste da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  podnesete Zahtjev za odobravanje upotrebe sjemena/sadnog materijala […]

Produženje roka za prijavu

Poštovani klijenti,   Obavještavamo vas da je rok za prijavu produžen do 1.maja 2021.god. Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti: putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica), putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici   Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve: 020/208-040 067/384-426                                                                                             Direktor mr Jovan Nikolić

Prijava organske proizvodnje za 2021.godinu

Proizvođači koji se nalaze u postupku sertifikacije u obavezi su da adekvatno popune i dostave prijavne formulare za 2021.godinu ( Anex: Plan proizvodnje za 2021.godinu i Godišnji izvještaj za 2020.godinu ) sertifikacionom tijelu do 1.aprila 2021.godine. Proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju, zbog novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu […]

Spisak proizvođača 2020

Poštovani klijenti, u nastavku teksta vam dostavljamo spiskove proizvođača koji nijesu predali prijavu, koji su isključeni iz postupka sertifikacije i kojma je obustavljen postupak sertifikacije u 2020.

Obavjštenje o prekidu rad sa strankama

Poštovani klijenti, Shodno zdravstvenoj situaciji, preporukama Nacionalnog kordinacionog tijela i poštovanja preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na 15 (petnaest) dana. Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati elektronskim putem: e-mail: [email protected] telefon: 067/384-426 (viber);  020/208-040                                                                                       Direktor                                                                                  mr Jovan Nikolić

Obavještenje o produženom roku prijave za 2020 godinu

Poštovani klijenti, Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut. Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica, putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici. Rok za prijavu je produžen do […]