Prijava organske proizvodnje za 2021.godinu

Proizvođači koji se nalaze u postupku sertifikacije u obavezi su da adekvatno popune i dostave prijavne formulare za 2021.godinu ( Anex: Plan proizvodnje za 2021.godinu i Godišnji izvještaj za 2020.godinu ) sertifikacionom tijelu do 1.aprila 2021.godine.

Proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju, zbog novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo da je rad sa strankama ukinut do daljneg.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica ili ostaviti kod portira na prijavnici.