Rok za prijavu za 2024. godinu

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je rok za podnošenje prijavne dokumentacije za postupak sertifikacije organske proizvodnje produžen do 1.maja 2024.god.


Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti:

  • putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica),
  • putem maila [email protected] ili
  • ostaviti kod portira na prijavnici Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove( (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica)

O načinu načinu naplate usluga kontrole i sertifikacije u 2024. godini informisaćemo vas nakon što isto dogovorimo sa MPŠV.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve:
020/208-040
067/384-426
067/535-765

Direktorka
Ivana Vojvodić