Rok za prijavu za nove proizvođače u 2024.godini

Poštovani,

Obavještavamo vas da je rok za prijavu za proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju do 1.septembra 2024.god.

Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju dostaviti:

  • putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica),
  • putem maila [email protected] ili
  • ostaviti kod portira na prijavnici

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve:

020/208-040
067/384-426
067/535-765

                                                                                                 Direktor

                                                                                           Ivana Vojvodić