Obavještenje povodom novonastale situacije od COVID-19 virusa

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na minimum 15 (petnaest) dana.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je do 01. aprila 2020.

Shodno razvoju situacije, bićete pravovremeno obaviješteni o mogućem produženju roka za prijavu.

 

                                                                                                 Direktor
mr Jovan Nikolić