Obavještenje o produženom roku prijave za 2020 godinu

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica, putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je produžen do 1.maja 2020.god.

Produženi rok prijave za 2020