Obavještenje za organske proizvođače

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u planu uvođenje naplate usluga kontrole i sertifikacije, a kako smo  upoznati od strane MPŠV troškovi će se u potpunosti subvencionisati, u skladu sa odgovarajućim Javnim pozivom  i Agrobudžetom za tekuću godinu.

Isto će se realizovati na sledeći način:

  • Sertifikaciono tijelo će dostaviti ponudu proizvođačima sa iznosom usluge prema zvaničnom cjenovniku.
  • Ukoliko ste saglasni sa utvrđenim troškovima, i saglasni da iste preuzima MPŠV, potpisom potvrđujete vašu saglasnost.
  • Sertifikaciono tijelo će nakon pribavljanja vaše saglasnosti proslijediti fakturu MPŠV koje će u vaše ime izvršiti uplatu Sertifikiacionom tijelu.

 

Zbog  navedenog,  obavezni smo da izvršimo izmjenu postojećih ugovora u dijelu  koji se odnosi na troškove. Dostavićemo vam ponudu i aneks koje ćete biti u obavezi da potpisane vratite Sertifikacionom tijelu, ukoliko budete saglasni sa istim.

Nakon objave odgovarajućeg Javnog poziva, otpočećemo sa realizacijom aktivnosti, a u cilju pravovremenog i preciznog informisanja planiramo organizovanje informativnih radionica, o čemu ćemo vas blagovremeno obaviještavati. Rok za predaju prijavne dokumentacije, zbog pomenutih okolnosti, produžiće se do 01. maja tekuće godine.

Preuzimanje troškova kontrole i sertifikacije je novi vid podrške MPŠV, a podrška koja se odnosila na: površine u organskoj proizvodnji,  po uslovnom grlu, broju pčelinjih društava i druge podrške, isplaćivaće se nezavisno od navedene.

 

“Monteorganica” doo