Obavještenje za proizvođače zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani proizvođači zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

Ovim putem vas obavještavamo da morate podnijeti novi zahtjev za sertifikaciju, ukoliko ste  zainteresovani za sertifikaciju kod „Monteorganica“ doo. Zahtjev možete podnijeti tokom cijele godine.

„Monteorganica“ doo je uvela naplatu usluga kontrole i sertifikacije prema zvaničnom cjenovniku koji prilažemo uz ovo obavještenje, a što je u skladu sa članom 63 važećeg Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Kako smo informisani od strane  Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, isto će u 2023. godini refundirati u potpunosti troškove kontrole i sertifikacije.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva :

 

           Popunjen formular Prijava za postupak sertifikacije ZPP O.2.1

 

 • Ako je podnosilac zahtjeva za sertifikaciju Udruženje proizvođača:
 • Specifikacija odobrena od strane MPŠV;
 • Opis postupka interne kontrole – Plan interne kontrole;
 • Izvještaj poslednje interne kontrole;
 • Spisak članova Udruženja (ime, prezime, matični broj, adresa);
 • Kopija statuta ili Pravilnika o radu Udruženja proizvođača.
 • Ako je podnosilac zahtjeva pojedinačni proizvođač:
 • Specifikacija odobrena od strane MPŠV;
 • Spisak subjekata koji su uključeni u postupak proizvodnje (podugovorači);
 • Rješenje od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za obavljanje djelatnosti proizvodnje proizvoda koji će se sertifikovati za sve subjekte uključene u proces proizvodnje;
 • Opis postupka samokontrole kojim dokazuje usaglašenost sa specifikacijom;
 • Zapis o sprovednoj samokontroli.

 

Kako bi pravovremeno organizovali kontrole u tekućoj godini, molimo vas da nas pisanim putem obavijestite najkasnije do kraja maja tekuće godine da li namjeravate da podnesete/obnovite zahtjev za sertifikaciju.

Proizvođači koji nemaju namjeru da podnesu pomenuti zahtjev ili ne dostave obavještenje u zadatom roku biće izbrisani iz registra koji vodi „Monteorganica“ doo o čemu će biti obaviješteno Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

maj 2023 Obavještenje za proizvođače