Obavjštenje o prekidu rad sa strankama

Poštovani klijenti,

Shodno zdravstvenoj situaciji, preporukama Nacionalnog kordinacionog tijela i poštovanja preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na 15 (petnaest) dana.

Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati elektronskim putem:

e-mail: monteorganicadoo@gmail.com
telefon: 067/384-426 (viber);  020/208-040

                                                                                      Direktor

                                                                                 mr Jovan Nikolić