Rok za prijavu za 2022. godinu

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je rok za prijavu do 1.aprila 2022.god.

Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti:

  • putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica),
  • putem maila [email protected] ili
  • ostaviti kod portira na prijavnici

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve:

  • 020/208-040
  • 067/384-426
  • 067/535-765

Direktor

                                                                                           mr Jovan Nikolić