Spisak proizvođača za 2021

Poštovani,
u nastavku teksta je spisak proizvođača koji nijesu predali prijavu, kojima je obustavljen postupak sertifikacije i kojima je oduzet sertifikat u 2021.godini

Pročitaj opširnije

Rok za prijavu za 2022. godinu

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je rok za prijavu do 1.aprila 2022.god.

Kompletne prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti:

  • putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica),
  • putem maila [email protected] ili
  • ostaviti kod portira na prijavnici

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve:

  • 020/208-040
  • 067/384-426
  • 067/535-765

Direktor

                                                                                           mr Jovan Nikolić

Obavještenje za proizvođače

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da ste shodno članu 13 stav 1 tačka 9 „Zakona o organskoj proizvodnji“ u obavezi  da za proizvodnju proizvoda koristite sjemena i sadni materijal iz organske proizvodnje.
Ukoliko nijeste u mogućnosti da nabavite organsko sjeme/sadni materijal obavezni ste da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  podnesete Zahtjev za odobravanje upotrebe sjemena/sadnog materijala koji nijesu iz organske proizvodnje. Zahtjev treba podnijeti prije sjetve/sadnje.

 

 Direktor
mr Jovan Nikolić

Produženje roka za prijavu

Poštovani klijenti,

 

Obavještavamo vas da je rok za prijavu produžen do 1.maja 2021.god.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti:

  • putem pošte (adresa:Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica),
  • putem maila [email protected] ili
  • ostaviti kod portira na prijavnici

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve:

020/208-040
067/384-426

                                                                                            Direktor
mr Jovan Nikolić

Prijava organske proizvodnje za 2021.godinu

Proizvođači koji se nalaze u postupku sertifikacije u obavezi su da adekvatno popune i dostave prijavne formulare za 2021.godinu ( Anex: Plan proizvodnje za 2021.godinu i Godišnji izvještaj za 2020.godinu ) sertifikacionom tijelu do 1.aprila 2021.godine.

Proizvođače koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju, zbog novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo da je rad sa strankama ukinut do daljneg.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Spisak proizvođača 2020

Poštovani klijenti,

u nastavku teksta vam dostavljamo spiskove proizvođača koji nijesu predali prijavu, koji su isključeni iz postupka sertifikacije i kojma je obustavljen postupak sertifikacije u 2020.

Pročitaj opširnije

Obavjštenje o prekidu rad sa strankama

Poštovani klijenti,

Shodno zdravstvenoj situaciji, preporukama Nacionalnog kordinacionog tijela i poštovanja preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na 15 (petnaest) dana.

Za sve potrebne informacije možete nas kontaktirati elektronskim putem:

e-mail: monteorganicadoo@gmail.com
telefon: 067/384-426 (viber);  020/208-040

                                                                                      Direktor

                                                                                 mr Jovan Nikolić

Obavještenje o produženom roku prijave za 2020 godinu

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica, putem maila [email protected] ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je produžen do 1.maja 2020.god.

Produženi rok prijave za 2020

Obavještenje povodom novonastale situacije od COVID-19 virusa

Poštovani klijenti,

Usled novonastale zdravstvene situacije i preporuka preventivnih mjera za zaštitu stanovništva od COVID-19 virusa, obavještavamo vas da je rad sa strankama ukinut na minimum 15 (petnaest) dana.

Prijavne formulare i dokumentaciju za organsku proizvodnju dostaviti poštom na adresu Serdara Jola Piletića br. 26, Podgorica ili ostaviti kod portira na prijavnici.

Rok za prijavu je do 01. aprila 2020.

Shodno razvoju situacije, bićete pravovremeno obaviješteni o mogućem produženju roka za prijavu.

 

                                                                                                 Direktor
mr Jovan Nikolić

 

 

Spisak organskih proizvođača – 15.01.2020

Sa sledećeg linka možete preuzeti spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije kao i spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat.

Obavještenje-ST-Monteorganica-2020