Popunjavanje i dostava formulara

Proizvođači koji se nalaze u postupku sertifikacije u obavezi su da adekvatno popune i dostave formulare za prijavu za 2020.godinu ( Anex: Plan proizvodnje za 2020.godinu i Godišnji izvještaj za 2019.godinu ) sertifikacionom tijelu do 1.aprila 2020.godine. Proizvođači koji se prvi put prijavljuju za kontrolu i sertifikaciju dužni su da lično dodju u kancelariju sertifikacionog tijela i predaju potrebnu dokumentaciju za prijavu do 1.aprila 2020.godine.”

Spisak organskih proizvođača – 19.09.2019

Sa sledećeg linka možete preuzeti spisak organskih proizvođača kojima je obustavljen postupak sertifikacije kao i spisak organskih proizvođača kojima je oduzet sertifikat.

Obavještenje ST Monteorganica 2019